Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2008

Οι ανέξοδοι πανηγυρισμοί της ΝΑΔΑ δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια

Σε απάντηση των όσων περιέχονται στο Δελτίο Τύπου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής (ΝΑΔΑ) στις 22/12/08 και προς αποκατάσταση της αλήθειας, η Επιτροπή Αγώνα κρίνει απαραίτητο να δηλώσει τα εξής:

1. Τα αναφερόμενα ως δήθεν εξελίξεις που συνέβησαν στη δικαστική διαμάχη της Επιτροπής Αγώνα κατά της άδειας οικοδομής που εξέδωσε η ΝΑΔΑ είναι απολύτως αναληθή και παραπλανητικά. Και τούτο γιατί :

- Ουδεμία δικαστική απόφαση εκδόθηκε επί του αιτήματος της Αναστολής της Οικοδ. άδειας που χορήγησε η Πολεοδομία της Νομαρχίας στην ΠΕΤΡΟΛΑ.

- Ουδεμία δικαστική απόφαση εκδόθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών η οποία να έκρινε ότι η εκδοθείσα άδεια οικοδομής είναι νόμιμη. Δικαστική απόφαση θα εκδοθεί μόνον όταν θα εκδικασθεί η κύρια δίκη η οποία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Σημειώνεται ότι ακόμη δεν έχει εξετασθεί ούτε καν το αίτημα της ανα­στο­λής.

- Ουδεμία δικαστική απόφαση εκδόθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών που να έκρινε ότι δήθεν η ΝΑΔΑ ήταν υποχρεωμένη να εκδώσει την άδεια οικοδομής. Το θέμα αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας υπόθεσης. Αντικείμενο της συγκεκριμένης υπόθεσης αποτελεί η νομιμότητα της εκδοθείσας άδειας οικοδομής.

- Κατά την συζήτηση στο Διοικητικό Εφετείο δεν έγινε δεκτό το αίτημα 21 κατοίκων του Θριασίου για την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής της οικοδομικής άδειας. Σημειώνεται ότι κατά την συζήτηση 2 δικηγόροι της Νομαρχίας συνεπικουρούμενοι από 5 δικηγόρους των ΕΛΠΕ υποστήριξαν λυσσαλέα ότι οι κάτοικοι δεν έχουν έννομο συμφέρον για να ζητήσουν προσωρινή διαταγή αναστολής της οικοδομικής άδειας!

2. Εάν πραγματικά και όχι προσχηματικά η ΝΑΔΑ τασσόταν κατά της επέκτασης του Διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ όφειλε να είχε προσφύγει έγκαιρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της έγκρισης των περιβαλ­λο­ντικών όρων του έργου και μην προβεί στην έκδοση της άδειας οικοδομής.

3. Εάν πραγματικά και όχι προσχηματικά η ΝΑΔΑ τάσσεται κατά της επέκτασης της ΠΕΤΡΟΛΑ οφείλει να ζητήσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας άμεσα την αναστολή της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου και να αρνηθεί μέχρι τη δικαστική εκκαθάριση της υπόθεσης την έκδοση οποιασδήποτε διοικη­τικής πράξης δημιουργεί τετελεσμένες καταστάσεις υπέρ του έρ­γου. Αίτημα αναστολής από την ΝΑΔΑ δεν έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα στο ΣτΕ.

4. Γιατί η ΝΑΔΑ συνεχίζει να προσποιείται ότι αγνοεί την άρρηκτη σχέση, νομική και πραγματική, που υπάρχει μεταξύ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου και των αδειών οικοδομής, με αποτέλεσμα με την όλη στάση της να προχωρούν οι εργασίες και να υποσκάπτει έτσι την ίδια την προοπτική αναστολής της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή με άλλα λόγια την προοπτική αναστολής του έργου;

5. Είναι καιρός η ΝΑΔΑ να πάψει να κρύβεται πίσω από τις λέξεις και από νομικίστικους ακροβατισμούς. Εξέδωσε μια κρίσιμη για το έργο σκανδαλώδη άδεια οικοδομής της οποίας δεν τολμά ούτε καν να προφέρει το όνομα κρυβόμενη πίσω από ανώδυνες και εξωραϊστικές διατυπώσεις πως δήθεν πρόκειται για εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, ενώ όλοι γνωρίζουν πως πρόκειται για οικοδομικές εργασίες πάνω στις οποίες θα εκτελεστεί η σχεδιαζόμενη επέκταση. Ιδιαίτερα ο Νομάρχης αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες απέναντι στον λαό του Θριασίου. Η αλήθεια δεν μπορεί να σκεπαστεί με ανέξοδους πανηγυρισμούς! Ευτυχώς, οι πολίτες γνωρίζουν και πλέον έχουν τον πρώτο λόγο.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: