Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Εν κρυπτώ και παραβύστω η επέκταση του διυλιστήριου.

Οι αρμόδιες Νομαρχιακές υπηρεσίες στην Υπηρεσία της ΠΕΤΡΟΛΑ !

9/11/2009

Η Νομαρχία Δυτικής Αττικής συνεχίζει να προκαλεί το δημόσιο αίσθημα με νέες χαριστικές πράξεις και ενέργειες υπέρ της ΠΕΤΡΟΛΑ.

Νομιμοποιεί όλες τις αυθαίρετες και παράνομες εργασίες της ΠΕΤΡΟΛΑ. Ύστερα από υπόδειξη της ίδιας της εταιρείας, εμποδίζει με κάθε τρόπο τον περιβαλλοντικό έλεγχο των αδειών που εκδίδει η ίδια για την επέκταση του διυλιστηρίου αγνοώντας ακόμη και τον Συνήγορο του Πολίτη. Αντί να σφραγίσει το παράνομο εργοτάξιο του ΑΚΤΟΡΑ στην Βλύχα, του επιτρέπει 6-μηνη λειτουργία. Προσέρχεται με προκλητική καθυστέρηση για να διενεργήσει αυτοψία για την διαπίστωση νέων παράνομων και αυθαίρετων εργασιών. Συγκεκριμένα:

1.Με την έκδοση των 32/09 και 36/09 οικοδομικών αδειών, η Δ/νση Ανάπτυξης της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής νομιμοποίησε όλες τις αυθαίρετες και παράνομες εργασίες στον χώρο της εδαφικής επέκτασης του διυλιστηρίου. Τις εργασίες αυτές είχε διαπιστώσει και καταγγείλει σε όλες τις αρχές η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ, ενώ χρειάστηκαν 2 εισαγγελικές παραγγελίες του Αστυνομικού Τμήματος προς την Δ/νση Πολεοδομίας για να σπεύσει να τις βεβαιώσει!

Παρανόμως, από τον Σεπτέμβριο, η Δ/νση Ανάπτυξης αρνείται να χορηγήσει στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ αντίγραφα των Διαγραμμάτων (Κάλυψης και Τοπογραφικού) καθώς και των Τεχνικών Εκθέσεων των οικοδομικών αδειών που εξέδωσε με το πρωτάκουστο επιχείρημα ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν βιομηχανικά απόρρητα ! Το ίδιο εξακολουθεί να πράττει και μετά την όχληση του Συνήγορου του Πολίτη (16533/2.10.09) που ζητεί να δοθούν τα έγγραφα.

Η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί καθ’ υπόδειξη της ίδιας της εταιρείας, η οποία με την από 30/7/09 επιστολή της προς τις Νομαρχιακές υπηρεσίες τους υποδεικνύει τι να πράξουν: «Επισυνάπτουμε το νομικό υπόβαθρο το οποίο δύναται να επικαλεστούν οι υπηρεσίες σας για την μη παροχή προς τρίτους οποιονδήποτε στοιχείων που αφορούν την αδειοδότηση του έργου Εκσυγχρονισμού – Αναβάθμισης του Διυλιστηρίου της Ελευσίνας»! Είναι προφανές ότι η Νομαρχία εμποδίζει τον περιβαλλοντικό έλεγχο των αδειών που εκδίδει προκειμένου να υλοποιηθεί η επέκταση εν κρυπτώ και παραβύστω… Άραγε, τι έχουν να κρύψουν;

2.Στις 29/10/09 ειδοποιήσαμε εγγράφως τον Νομάρχη και όλες τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες ότι στην ΠΕΤΡΟΛΑ εκτελούνται παρανόμως εργασίες τοποθέτησης αντιδραστήρα και ζητήσαμε να πραγματοποιηθεί αυτοψία για την διαπίστωση των καταγγελλομένων και να προβούν σε άμεση διακοπή εργασιών. Όλως περιέργως επί 7 συνεχείς ημέρες δεν είχε βρεθεί μεταφορικό μέσον για την πραγματοποίηση της αυτοψίας! Ήδη, η ΠΕΤΡΟΛΑ έχει υψώσει παρανόμως 4 αντιδραστήρες χωρίς καμιά αυτοψία να έχει κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα.

3.Ύστερα από τεκμηριωμένες καταγγελίες μας η Δ/νση Ανάπτυξης της Νομαρχίας είχε διαπιστώσει ότι οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις της εταιρίας ΑΚΤΩΡ στην Βλύχα είναι παντελώς παράνομες. Χωρίς άδεια εγκατάστασης, χωρίς άδεια λειτουργίας και πολεοδομικά αυθαίρετες. Κατά παράβαση των Περιβαλλοντικών Όρων του διυλιστηρίου η εταιρία ΑΚΤΩΡ, ενεργώντας για λογαριασμό της ΠΕΤΡΟΛΑ, μετέφερε χιλιάδες τόνους μπάζα και χώματα από τον χώρο της επέκτασης του διυλιστηρίου και τα απέρριψε στον Λόφο της Βλύχας. Και μάλιστα σε έκταση δασική και σε περιοχή που από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Ελευσίνας και Μάνδρας καθορίζεται ως χώρος πρασίνου.

Στις 13 Οκτωβρίου η Δ/νση Ανάπτυξης της Νομαρχίας, όχι μόνο δεν σφράγισε το παράνομο εργοτάξιο του οποίου ανέχτηκε καταχρηστικώς την λειτουργία για 5 μήνες αλλά του χορήγησε επιπλέον 6 μηνη προθεσμία για … μεταφορά σε άλλη «κατάλληλη» μεν, απροσδιόριστη δε θέση!

4.Είναι προφανές ότι οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες έχουν τεθεί στην υπηρεσία της υλοποίησης της εδαφικής επέκτασης και γιγάντωσης του διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ. Δεν ενεργούν αυτόβουλα. Οι ευθύνες του Νομάρχη Δυτικής Αττικής είναι πλέον αυταπόδεικτες και του πιστώνονται εξ ολοκλήρου. Στην σύντομη ιστορία της αιρετής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο ίδιος προτίμησε να τον μνημονεύουμε εξαιτίας αυτού του κατορθώματός του…

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: