Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Η Νομαρχία νομιμοποίησε όλες τις αυθαίρετες εργασίες της ΠΕΤΡΟΛΑ!

Πρωτοφανής απόκρυψη στοιχείων.
Αναφορά της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ελευσίνα 18/9/2009

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, στις 30/7/09, με την υπ’ αριθμ. 32/09 οικοδομική τους άδεια, νομιμοποίησαν όλες τις αυθαίρετες και παράνομες εργασίες στον χώρο της εδαφικής επέκτασης της ΠΕΤΡΟΛΑ! Τις εργασίες αυτές, ύστερα από τεκμηριωμένες καταγγελίες της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ, τις είχαν διαπιστώσει οι ίδιες οι υπηρεσίες της Νομαρχίας με 4 Εκθέσεις Αυτοψίας και είχαν διατάξει την διακοπή τους. Μάλιστα για περαιτέρω επέκταση των εργασιών, (εκσκαφές, κατασκευές θεμελίων και τοίχων αντιστήριξης κ.α) εκδόθηκε στις 9/8/09 και αναθεώρηση της άδειας νομιμοποίησης των αυθαίρετων εργασιών. Δόθηκε έτσι το πράσινο φως για τη συνέχιση των εργασιών με απώτερο σκοπό την κατασκευή του γιγάντιου διϋλιστήριου.
Με σκοπό να εμφανιστεί ότι η χορήγηση της ανωτέρω άδειας επιβλήθηκε στις Νομαρχιακές Υπηρεσίες από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, και επομένως ο Νομάρχης δεν φέρει καμία ευθύνη, ακολουθήθηκε η εξής πρωτοφανής και προσχηματική διαδικασία, την οποία αποκαλύπτουμε και παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών του Θριάσιου:
1ο βήμα : Στις 23/7/09 η Νομαρχία - παρότι γνώριζε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει εκδώσει αναστολή του σχεδίου επέκτασης του διυλιστηρίου – γνωστοποίησε εγγράφως στην ΠΕΤΡΟΛΑ ότι παρότι ο φάκελος της αιτούμενης άδειας είναι πλήρης … δεν της χορηγεί την άδεια νομιμοποίησης των αυθαιρέτων, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των Αιτήσεων Ακυρώσεως των σχεδίων επέκτασης του διυλιστηρίου!
2ο βήμα: Στις 24/7/09 η ΠΕΤΡΟΛΑ υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Γ.Γ Περιφέρειας … εναντίον της Νομαρχίας !
3ο βήμα: Στις 27/7/09 ( μεσολάβησε Σαββατοκύριακο !) ο Γ.Γ Περιφέρειας, πλήρως ενημερωμένος για τη μεθόδευση, με έγγραφό του προς την Νομαρχία, σχεδόν … διατάσσει : «εφόσον διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι πλήρης η Νομαρχία οφείλει να εκδώσει την αιτούμενη οικοδομική άδεια»…
4ο βήμα: Στις 30/7/09 η Νομαρχία εκδίδει την άδεια επικαλούμενη τη «διαταγή» του Γ.Γ Περιφέρειας !
Αλήθεια, ποιον κοροϊδεύουν; (Όλα τα σχετικά έγγραφα στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου).

Ενδεικτική της όλης μεθόδευσης και της αγαστής συνεργασίας Νομαρχίας και ΠΕΤΡΟΛΑ για την «αντιμετώπιση» της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ αποτελεί και η πρωτοφανής άρνηση των Νομαρχιακών Υπηρεσιών να χορηγήσουν στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ αντίγραφα της Τεχνικής Εκθέσεως, του Τοπογραφικού Διαγράμματος και του Σχεδίου Γενικής Κάτοψης της άδειας νομιμοποίησης των αυθαίρετων εργασιών με το αιτιολογικό ότι αυτά αποτελούν … «βιομηχανικά απόρρητα»!
Είχε προηγηθεί - ανήμερα της έκδοσης της άδειας νομιμοποίησης των αυθαιρέτων – επιστολή του Δ/ντή Έργου της ΠΕΤΡΟΛΑ προς τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες με την οποία τις «καθοδηγεί» για την αντιμετώπιση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ. Την αποκαλύπτουμε σήμερα παραδίδοντάς την στην κρίση των συμπολιτών μας .
Ήδη, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ με την 16533/7.9.09 αναφορά της έχει ζητήσει την διαμεσολάβηση του Συνήγορου του Πολίτη.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: