Δευτέρα 23 Μαΐου 2011

Κόλαφος για την ΠΕΤΡΟΛΑ, η διαγραφή από τα Μητρώα του ΕΜΑS. Τα «οικολογικά» παραμύθια των ΕΛΠΕ τελείωσαν!


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠΕ (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) &
ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ

Ελευσίνα 22/5/2011

Κόλαφος για την ΠΕΤΡΟΛΑ, η διαγραφή από τα Μητρώα του ΕΜΑS.
Τα «οικολογικά» παραμύθια των ΕΛΠΕ τελείωσαν!

Με Υπουργική Απόφαση, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής EMAS, το διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ (νυν ΕΛΠΕ ΒΕΕ) στην Ελευσίνα διεγράφη από τα Μητρώα του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου ΕΜΑS ( Kανονισμός ΕΚ 1221/09), ενώ ταυτόχρονα του απαγορεύτηκε η χρήση του λογοτύπου ΕΜΑS.

Οι τεκμηριωμένες καταγγελίες της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ οδήγησαν σε έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του διυλιστηρίου της εταιρείας από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν περιβαλλοντικές παραβάσεις. Η αρμόδια επιτροπή EMAS έλαβε υπόψη της ότι η εταιρεία δεν προσκόμισε νεότερα στοιχεία που να αποδεικνύουν : α) ότι όλες οι βεβαιωθείσες περιβαλλοντικές παραβάσεις, για τις οποίες έχει επιβληθεί πρόστιμο, έχουν παύσει να ισχύουν και β) ότι έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών της όρων.

Ήδη, από τον περασμένο Δεκέμβριο η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή ΕΜΑS σωρεία νέων παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων από τα ΕΛΠΕ ΒΕΕ στα πλαίσια της κατασκευής του νέου γιγαντωμένου διυλιστηρίου .

Η διαγραφή από το Κοινοτικό πρότυπο EMAS αποτελεί κόλαφο για τα ΕΛΠΕ και πλήγμα για την αξιοπιστία της εταιρείας, η οποία προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης του Θριασίου για την φαραωνικού τύπου επέκταση του διυλιστηρίου στην Ελευσίνα, με πακτωλό πανάκριβων καταχωρήσεων στα ΜΜΕ κατά τα 3 τελευταία χρόνια, «κατασκεύασε» ένα δήθεν «φιλοπεριβαλλοντικό» προσωπείο βασισμένο στην συμμόρφωσή της με τα οικολογικά πρότυπα και με τον κανονισμό ΕΜΑS !

Ήδη, τα ΕΛΠΕ προκειμένου να χρυσώσουν το χάπι και να διασκεδάσουν το όνειδος της αποβολής από το ΕΜAS, σπεύδουν ολοταχώς να ενταχθούν στο πρότυπο ISO 14001, το οποίο δεν εποπτεύεται από δημόσιο φορέα. Θα χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η απαίτηση του Κανονισμού ΕΜΑS τόσο για την προσβασιμότητα και την παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών στο κοινό όσο και για τη δημοσιοποίηση της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ της εταιρείας .
Ωστόσο, είναι απορίας άξιο πως θα υπάρξει φορέας που θα πιστοποιήσει ένα διυλιστήριο με αποδεδειγμένη ρυπογόνο λειτουργία και διαρκή παραβίαση των περιβαλλοντικών του όρων, όταν κατά τα 3 τελευταία χρόνια :
• Έχουν συνταχθεί σε βάρος των ΕΛΠΕ ΒΕΕ 13 Εκθέσεις αυτοψίας για πολεοδομικές παραβάσεις, ενώ στελέχη του έχουν προσαχθεί με την διαδικασία του αυτόφωρου για παραβίαση της διακοπής εργασιών.
• Έχουν υποβληθεί από το Δασονομείο Ελευσίνας 7 πρωτόκολλα μηνύσεων για παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας.
• Το πρόβλημα των οσμών που αναδύονται από το διυλιστήριο έχει καταστεί μόνιμο ΚΑΙ δημιουργεί αφόρητες συνθήκες .
• Έχουν λήξει όλες η προθεσμίες που έχει θέσει η διοίκηση για την ολοκλήρωση της απορρύπανσης του υπεδάφους και των υπόγειων νερών της περιοχής του διυλιστηρίου και της περιοχής της ΕΑΣ (πρώην ΠΥΡΚΑΛ) από πετρελαιοειδή που διαρρέουν από τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου στο υπέδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα. Κι όμως η εκροή που πρωτοεμφανίστηκε το 2004 συνεχίζεται παρά τις παραπλανητικές διαβεβαιώσεις των ΕΛΠΕ.
• Η εταιρεία, βαφτίζοντας τις περιβαλλοντικές πληροφορίες «βιομηχανικά απόρρητα» - παρά την διαμεσολάβηση του Συνήγορου του Πολίτη- παρεμπόδισε τις αρχές να μας χορηγήσουν κρίσιμα στοιχεία ελέγχου που αφορούσαν α) την αναβάθμιση της ρυπογόνου μονάδας Υδρογονοαποθείωσης β) την Μελέτη Ασφάλειας του νέου λειτουργικού σχήματος του Διυλιστηρίου (επέκταση) γ) τις οικοδομικές άδειες για την ανέγερση των νέων μονάδων του διυλιστηρίου.
• Επτά (7) ατυχήματα και περιστατικά τόσο στις λιμενικές εγκαταστάσεις όσο και στο διυλιστήριο επιβεβαίωσαν την έλλειψη μέτρων ασφάλειας .
Τα πανάκριβα «οικολογικά» παραμύθια των ΕΛΠΕ τελείωσαν !

Δείτε την απόφαση εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/4%CE%91%CE%9800-0

Δευτέρα 2 Μαΐου 2011

Άδεια στην Χαλυβουργική για νέες λιμενικές εγκαταστάσεις και επιχώσεις 68 στρεμμάτων θάλασσας!


Ελευσίνα 2/5/2011

Ύστερα από αίτημα της Χαλυβουργικής, με Κοινή Υπουργική Απόφαση τριών Υπουργών (Περιβάλλοντος, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας καθώς και Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας) εγκρίθηκε η κατασκευή από την εταιρεία νέων λιμενικών εγκαταστάσεων, επιχώσεων καθώς και βυθοκορήσεων!
Συγκεκριμένα, με την άδεια εγκρίνεται η κατασκευή 3 κρηπιδότοιχων με μήκη 523, 15 και 50 μέτρων αντίστοιχα, ευρείας κλίμακας βυθοκορήσεις καθώς και επιχώσεις θαλάσσιας έκτασης 68 στρεμμάτων !
Η νέα επίχωση «δικαιολογείται» ετεροχρονικά ως ολοκλήρωση της άδειας για επίχωση 477 στρεμμάτων θάλασσας που δόθηκε στην Χαλυβουργική πριν 37 χρόνια και συγκεκριμένα το 1974 σε συνέχεια των χουντικών Συμβάσεων του 1972 και 1973 !
Υπενθυμίζεται ότι η Χαλυβουργική, σε υλοποίηση αυτής της άδειας του 1974, έχει πραγματοποιήσει επιχωματώσεις ακόμα και με απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας (σκωρίες). Μάλιστα, η Μελέτη Κτηματογράφησης και Πολεοδόμησης που εκπονείται για την ένταξη της Βιομηχανικής Περιοχής της Χαλυβουργικής στο σχέδιο αμφισβήτησε την έκταση των επιχωματώσεων αυτών καθώς θεωρεί ότι η Χαλυβουργική έχει υπερβεί τις εγκριθείσες το 1974 επιχωματώσεις των 477 στρεμμάτων κατά 120 στρέμματα!
Η νέα αυτή χαριστική προς την Χαλυβουργική Υπουργική πράξη κρίνεται δυσμενής και επιβαρυντική για τον Κόλπο της Ελευσίνας και ιδιαίτερα απειλητική για το ευαίσθητο οικοσύστημα της παρακείμενης εκβολής του Σαρανταπόταμου.
Μάλιστα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ασύνδετη με τις μελλοντικές επιδιώξεις για την κατασκευή από την εταιρεία Θερμοηλεκτρικού Σταθμού, ιδιαίτερα στην περίπτωση που το Συμβούλιο της Επικρατείας δε θα ακυρώσει και την άδεια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που χορηγήθηκε στην Χαλυβουργική το 2006.
2008

2007

2005

2004

Δευτέρα 11 Απριλίου 2011

Φόρτωση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων Διυλιστηρίων στο Λιμάνι της Ελευσίνας !

Ελευσίνα 9/4/2011


Πάνω από 2.500 τόνοι τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα διυλιστηρίων έχουν μεταφερθεί από την Τρίτη 5 Απριλίου στο Κεντρικό Λιμάνι της Ελευσίνας όπου φορτώνονται στο φορτηγό πλοίο ΤΟΤΟ ΒR με προορισμό την Σουηδία.
Κάθε ημέρα, 30 νταλίκες, φορτωμένες τα επικίνδυνα απόβλητα σε σακιά, τα μεταφέρουν από τις εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο της εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων POLYECO στον Κεντρικό Λιμένα Ελευσίνας διαμέσου κατοικημένων περιοχών και συγκεκριμένα των οδών Ωκεανίδων και Κανελλοπούλου. Υπολογίζεται ότι θα φορτωθούν συνολικά 5.250 τόνοι αποβλήτων.
Εργαζόμενοι του Λιμένα - χωρίς τα στοιχειώδη μέσα προστασίας (ειδικό ρουχισμό, γυαλιά, μάσκες κ.α) - χειρίζονται την φόρτωση των επικίνδυνων αποβλήτων υπό συνθήκες συνεχούς και εντονότατης δυσοσμίας.
Τα απόβλητα αυτά προέρχονται κυρίως από το Διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ (ΕΛΠΕ ΒΕΕ) αλλά και το Διυλιστήριο του Ασπροπύργου (ΕΛΠΕ ΒΕΕ) και είναι 5 κατηγοριών : α) λάσπες του πυθμένα δεξαμενών (ΕΚΑ 05 01 03*) β) λάσπες διαχωριστή ελαίου /νερού ( ΕΚΑ 13 05 02*) γ) απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο ( ΕΚΑ 16 07 08*) δ) λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από την βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων (ΕΚΑ 19 08 11*) και ε) κατεργασμένα απόβλητα για χρήση ως εναλλακτικού στερεού καυσίμου (ΑSF).
Είναι απορίας άξιο πως το γεγονός αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό από το Δήμο Ελευσίνας ο οποίος δεν έχει εκδηλώσει καμία αντίδραση!
Eν κρυπτώ και παραβύστω, χωρίς στοιχειώδη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, ήδη από τις 17 Δεκεμβρίου του 2010, ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) έχει ανάψει το πράσινο φως για την μεταφορά στο λιμάνι της Ελευσίνας των αποβλήτων αυτών. Με την απόφασή του αυτή ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για την μετατροπή του Λιμανιού της Ελευσίνας σε λιμάνι – πύλη εισόδου και εξόδου κάθε λογής αποβλήτων. Ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), έχοντας εξασφαλίσει την συναίνεση του ΟΛΕ, έχει χορηγήσει 2 άδειες στην POLYECO, στις 23/12/2010 και στις 21/3/2011, για τη μεταφορά στο Λιμάνι και φόρτωση για εξαγωγή 9.000 τόνων των επικίνδυνων αυτών αποβλήτων!

Χωρίς χρονοτριβή, πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Το λιμάνι της Ελευσίνας δεν πρέπει - με πρόσχημα την δυσμενή οικονομική συγκυρία - να μετατραπεί σε πύλη εισόδου και εξόδου τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων. Επιβάλλεται :
• Η άμεση και χωρίς χρονοτριβή σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για να εκδηλωθεί με τον πιο επίσημο τρόπο η αντίδραση σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας και να προγραμματιστούν δυναμικές κινητοποιήσεις .
• Να στείλουμε αποφασιστικό μήνυμα προς την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει κάθε σκέψη για την μετατροπή του Λιμένα της Ελευσίνας σε πύλη εισόδου και εξόδου τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων τα οποία θα κυκλοφορούν ανάμεσα σε δημοτικούς δρόμους και συνοικίες και ότι θα παρεμποδίσουμε με όλους τους νόμιμους τρόπους την φορτοεκφόρτωση τοξικών και επικίνδυνων φορτίων στο λιμάνι όπως πράξαμε κατά το πρόσφατο παρελθόν για την υπόθεση της SINTRA .
• Να καταγγείλουμε την απαράδεκτη και αλαζονική πρακτική του ΟΛΕ να διαχειρίζεται ως επικυρίαρχος, ερήμην της τοπικής κοινωνίας, το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.


EΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΘΡΙΑΣΙΟ SOS
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ


Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011

ΘΡΙΑΣΙΟ SOS: Ανακαλέστε ΤΩΡΑ όλες τις άδειες!

Αποσύρεται η ΔΕΗ από την Σύμπραξη με την Χαλυβουργική .

Δυναμική παρουσία της Κίνησης Πολιτών ΘΡΙΑΣΙΟ SOS σήμερα Τετάρτη 9/3 στις 11 το πρωΐ έξω από το ΥΠΕΚΑ. Τα μέλη της ΘΡΙΑΣΙΟ SOS διαδήλωσαν κατά της εγκατάστασης ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 880MW στην Ελευσίνα από την Σύμπραξη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ – ΔΕΗ και παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους σε εκπροσώπους της Υπουργού ΠΕΚΑ καθώς και στον Αντιπρόεδρο της ΔΕΗ κ. Πετρόπουλο.
Οι εκπρόσωποι της Υπουργού δήλωσαν ότι θα μεταφέρουν τα αιτήματα στην Υπουργό ΠΕΚΑ ενώ ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΗ δήλωσε κατηγορηματικά ότι η ΔΕΗ αποσύρεται από την σύμπραξη με την Χαλυβουργική για την κατασκευή του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού και ότι έχει ενημερώσει σχετικά και την ΔΕΣΦΑ.
Την ίδια ώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας συζητήθηκε η Αίτηση Ακυρώσεως κατά της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Σταθμού που εξέδωσαν το 2008 οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ναυτιλίας και Ανάπτυξης. Οι συνήγοροι του ΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας υπεραμύνθηκαν της καταστροφικής για το περιβάλλον του Θριασίου επένδυσης ενώ η ΔΕΗ δεν παραστάθηκε κατά την συζήτηση.


ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΘΡΙΑΣΙΟ SOS
Ελευσίνα 9/3/2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 880 ΜW ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ! Η φέρουσα ικανότητα έχει εξαντληθεί, το Θριάσιο απειλείται με κατάρρευση !

Ενώ το γιγαντωμένο διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα υψώνει ήδη τις νέες καμινάδες του για να απελευθερώσει με ρυθμό 1.500.000 κυβ. μέτρων την ώρα τα απαέριά του στη βεβαρημένη ατμόσφαιρα του πολύπαθου Θριάσιου, η Χαλυβουργική προωθεί ραγδαία το σχέδιο κατασκευής ενός τεράστιου ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 880 ΜW στην Ελευσίνα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ιδιωτικό σταθμό με σκοπό κυρίως την εξαγωγή ρεύματος στην Ιταλία.
Ο ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ θα αναπτυχθεί στις ήδη μπαζωμένες από την Χαλυβουργική, με χιλιάδες τόνους σκουριά, θαλάσσιες εκτάσεις 102 στρ., σε απόσταση αναπνοής από την παραλία Ασπροπύργου και το Καλυμπάκι.
Ήδη, μάλιστα, προετοιμάζεται η κατασκευή από την ΔΕΣΦΑ του αγωγού υψηλής πίεσης μήκους 7 χλμ που θα συνδέσει, διαμέσου του Αεροδρομίου Ελευσίνας, τις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΑ στο Πάτημα με την Χαλυβουργική με σκοπό να τροφοδοτήσει το Σταθμό με 1 δις κυβ.μέτρα αερίου το χρόνο!
• Από την καύση του αερίου θα εξέρχονται από τις δύο καμινάδες του Σταθμού 4,5 εκ. κυβ. μέτρα καυσαέρια την ώρα, ενώ σε ετήσια βάση 2.000 τόνοι Οξειδίων του Αζώτου θα προστεθούν στην ατμόσφαιρα.
• Θα αυξηθεί το όζον σε όλο το λεκανοπέδιο.
• Θα εκπέμπονται ετησίως στην ατμόσφαιρα 2,5 εκ. τόνοι Διοξείδιου του Άνθρακα (CO2) καθώς και άλλοι επικίνδυνοι αέριοι ρύποι όπως Μεθάνιο, Σωματίδια, Διοξείδιο του Θείου καθώς και σημαντική ποσότητα (5 Κg ετησίως) υδραργύρου, που θεωρείται από τα πιο τοξικά βαρέα μέταλλα.
• Από τις διαδικασίες ψύξης των μονάδων θα υπάρξει θερμική ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος .
• Τέλος, κάθε άλλο, παρά αμελητέος, θα είναι ο θόρυβος από τη συνεχή λειτουργία των 2 αεριοστροβίλων.


Καθώς η φέρουσα ικανότητα του Θριάσιου Πεδίου έχει προ πολλού εξαντληθεί η εγκατάσταση του τεράστιου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού θα επιδράσει σωρευτικά και θα οδηγήσει σε κατάρρευση το κορεσμένο περιβαλλοντικά οικοσύστημα. Μια νέα εγκατάσταση SEVESO II θα προστεθεί στις υπόλοιπες 14 που εδρεύουν στο Θριάσιο αυξάνοντας τις πιθανότητες ολοκαυτώματος στην περιοχή.

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει βαρύτατες ευθύνες αν χορηγήσει άδεια εγκατάστασης στον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό. Υπενθυμίζεται ότι κορυφαία στελέχη της όχι μόνο είχαν αντιταχθεί όταν το 2006 η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε ανάψει το πράσινο φως στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ για την εγκατάσταση του Σταθμού, αλλά είχαν διαδηλώσει κιόλας κατά της υλοποίησης του καταστροφικού σχεδίου.

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ διεκδικούμε την πολιτική λύση του προβλήματος και απαιτούμε από την Κυβέρνηση να αφήσει τα παρηγορητικά λόγια και προβεί σε άμεσες ενέργειες:
• Να ανακαλέσει άμεσα την Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. • Να μη χορηγήσει Άδεια Εγκατάστασης στο ρυπογόνο Θερμοηλεκτρικό Σταθμό. • Να απαιτήσει τη λύση του Μνημονίου Συνεργασίας καθώς και του Συμφωνητικού Μετόχων, που υπεγράφη το 2008 μεταξύ ΔΕΗ και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ για την υλοποίηση του σχεδίου μέσω της σύστασης κοινής εταιρίας. • Να απαιτήσει από τη ΔΕΣΦΑ να σταματήσει κάθε ενέργεια για την κατασκευή του αγωγού υψηλής πίεσης για την μεταφορά του φυσικού αερίου από τις εγκαταστάσεις τις ΔΕΠΑ στο ΠΑΤΗΜΑ έως τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ. • Να μην εκδώσει καμία άδεια για την συνέχιση των επιχώσεων θαλάσσιας έκτασης 68 στρεμμάτων. • Να παραγγείλει άμεσα αυτοψία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τον έλεγχο της εγκατάστασης που με τα απόβλητά της έχει επιχώσει μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις.
Το Θριάσιο δεν αντέχει & δεν ανέχεται άλλη ρύπανση!
Καθαρή ατμόσφαιρα, καθαρή παραγωγή, βιώσιμο μέλλον για το Θριάσιο!

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΛΑ

Ελευσίνα 19/11/2010
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΟΙΝ:ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΣ

Σας καταγγέλλουμε ότι στον Λόφο της Βλύχας και συγκεκριμένα στο βόρειο μέρος του που βλέπει στην ΝΕΟΑΚ ( σημείο που δείχνεται στον συνημμένο χάρτη), τα ΕΛΠΕ ΒΕΕ (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) πραγματοποιούν επιχωματώσεις και διαμορφώσεις με μπάζα και απόβλητα.
Παρακαλούμε να πραγματοποιήσετε αυτοψία για την διαπίστωση των καταγγελλομένων και να προβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες συμπεριλαμβανομένων α) της ειδοποίησης του Αστυνομικού Τμήματος και β) της Δ/νσης Πολεοδομίας της ΝΑΔΑ με σκοπό την άμεση διακοπή των παράνομων αποθέσεων και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βλάβης.
Σας υποβάλλουμε συνημμένως φωτογραφικό υλικό.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Βαμβακάς Κώστας, Δημόπουλος Βασίλης, Κόκκινος Γιώργος,
Λάμπρου Μελέτης, Ξυδάς Αποστόλης, Παπανικολάου Καίτη,
Ρεπούσκου Μιχαλία, Φριτζήλα Νικολέτα, Χρηστάκης Χρήστος.

Ελευσίνα 29/11/2010
ΠΡΟΣ:
1) ΝΑΔΑ / Δ-ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ντή κ. Δάλμα
2) ΝΑΔΑ / Δ-ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ντή κ. Ντόρτο.

1) Σας καταγγέλλουμε ότι στον Λόφο της Βλύχας και συγκεκριμένα στο βόρειο μέρος του, που βλέπει στην ΝΕΟΑΚ ( σημείο που δείχνεται στην συνημμένη αεροφωτογραφία), τα ΕΛΠΕ ΒΕΕ (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) πραγματοποιούν νέες επιχωματώσεις και διαμορφώσεις με μπάζα και απόβλητα.
Παρακαλούμε να πραγματοποιήσετε εγκαίρως αυτοψία για την διαπίστωση των καταγγελλομένων και να προβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό την άμεση διακοπή των παράνομων αποθέσεων καθώς και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βλάβης που προκαλείται. Επίσης, να μας ενημερώσετε εγκαίρως για τις ενέργειές σας. Σας υποβάλλουμε συνημμένως φωτογραφικό υλικό.

2) Σας αναφέρουμε ότι από την 11η Νοεμβρίου και μέχρι σήμερα από το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ ΒΕΕ αναδύεται έντονη δυσοσμία η οποία γίνεται αισθητή όχι μόνο πλησίον του διυλιστηρίου αλλά και στην Ελευσίνα, στις Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας καθώς και βόρεια της ΝΕΟΑΚ.

3) Παρότι έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Φ43/18.06.2010 Έκθεση Αυτοψίας της Δ/νσης Πολεοδομίας η εταιρία ΤΕΡΝΑ συνεχίζει να εναποθέτει διάφορα υλικά και να λειτουργεί εργοτάξιο εντός του διαμορφωμένου χώρου στο 27ο χλμ της ΠΕΟΑΚ έναντι BEΪΝΟΓΛΟΥ, στην θέση Ελευσίνια. Παρακαλούμε να πραγματοποιήσετε αυτοψία και να μας γνωστοποιήσετε αν η δραστηριότητα της ΤΕΡΝΑ ασκείται νομίμως.

4) Επειδή στις 16/7/2010 έληξε η προθεσμία για μεταφορά σε άλλη θέση του εργοταξίου της εταιρίας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στην Βλύχα, χωρίς η μεταφορά να έχει συμβεί, παρακαλείται η Δ/νση Ανάπτυξης να μας ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την σφράγιση του παράνομου εργοταξίου.

5) Σας ενημερώνουμε ότι τα ΕΛΠΕ ΒΕΕ έχουν ανυψώσει μεταλλικές κατασκευές - οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων - στο βόρειο τμήμα του ακινήτου τους, ανάντι της σιδηροδρομικής γραμμής, ακριβώς στο σημείο που η ΠΕΟΑΚ συναντά την γέφυρα των σωληνοδιαδρόμων.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν οι κατασκευές αυτές έχουν κατασκευαστεί νομίμως.

6) Παρότι από τον Ιούλιο σας έχουμε καταγγείλει (α.π Δ/νση Πολεοδομίας 7984/13.7.10) ότι τα ΕΛΠΕ ΒΕΕ έχουν παρανόμως επιχωματώσει και περιφράξει το ρέμα κατάντι της οδού Αγ. Ιωάννη στην θέση Σούρες - Βλύχα, δεν μας έχετε ενημερώσει για τα αποτελέσματα της αυτοψίας σας. Επισημαίνουμε ότι, εξαιτίας της επιχωμάτωσης του ρέματος, κατά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, δημιουργήθηκαν πλημμυρικές καταστάσεις στην περιοχή, εμφανείς και από τις αποθέσεις πάνω στα συρματοπλέγματα (φωτογραφικό υλικό ). Παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα για την διάνοιξη της κοίτης του ρέματος.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ Βαμβακάς Κώστας, Δημόπουλος Βασίλης, Κόκκινος Γιώργος, Λάμπρου Μελέτης, Ξυδάς Αποστόλης, Παπανικολάου Καίτη, Ρεπούσκου Μιχαλία, Φριτζήλα Νικολέτα, Χρηστάκης Χρήστος.